top of page

DISCLAIMER

Wettelijke vermeldingen

Elk bezoek aan de website www.korn.be en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. Korn behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze wettelijke vermeldingen regelmatig te consulteren.

Beschrijving en doel van deze website

  • Informatie over de aangeboden diensten van Korn, zoals advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van vastgoed;

  • Een overzicht van het vastgoed in de portefeuille van Korn;

  • Een communicatieplatform tussen u en Korn, waar u informatieverzoeken kan delen en op verschillende wijzen contact op kan nemen met Korn BV;

Over Korn

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door Korn, gevestigd te Eksterdreef 7B, 2970 Schilde. Korn iis erkend vastgoedmakelaar onderworpen aan de Belgische BIV deontologie Controle-instantie: BIV Luxemburgstraat 16B 1000 Brussel onder BIV 501798 / 502230 en draagt als BTW- identificatienummer BE0450-904-401. 

Inbreuk op de voorwaarden

Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, dan kan Korn NV u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande mededeling.

Betrouwbaarheid van de informatie op onze site

Op onze site informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden ter informatie aangeboden en wij kunnen u dus niet garanderen dat de informatie betrouwbaar, volledig en pertinent is. Wij bevelen u bijgevolg aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van uw onroerende goederen. Wij doen al het mogelijke om op onze website betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. De website kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact met ons op te nemen.

Aanvullende vragen?

Indien u specifieke vragen heeft die niet in deze sectie worden behandeld, kan u per post of via e-mail contact opnemen met: Korn BV, Eksterdreef 9, 2970 Schilde of mark@korn.be

Uw gebruik van de site "www.korn.be" houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt.

bottom of page